امروز: ۱۳۹۹/۸/۵

 

 

 

بنام خالق هستی

 

مهم نیست چه کسانی را میشناسید مهم این است که چه کسانی شمارا میشناسند و از نظر آنان چه کسی هستید.

 

تلاش ما همواره بر این استوار بوده که خدمتی نو وارزنده به هموطنان گرامی عرضه نماییم . نیک میدانیم که در جهان معاصر تغییرات لحظه ای صورت می پذیرد . داشتن ایده های نو نیازمند ذهن های روشن و آگاه است.

 

این اعتقاد ، ما را نیازمند کمک همکاران داخل شرکت و مساعدت و همیاری کلیه مشتریان و دوستان نموده تا با توکل و عنایت به حضرت حق دستیابی به اهداف و چشم انداز های پیش رو امکان پذیر گردد و امیدواریم تاثیر عملکرد ما نقش موثری در جهت رفاه نسبی  و تامین بخشی از نیاز شما خوبان گردد و در این راه از هیچگونه تلاش و پشتکاری دریغ نخواهیم کرد و لذا نظرات ، پیشنهادات و انتقادات شما گرامیان ما را به ارائه خدمات بهتر رهنمون خواهد ساخت.

 

خداوندا آرامش ده تا پذیرم هر آنچه را نمیتوانم تغییر دهم و توانایی عطا فرما تا تغییر دهم آنچه را که میتوانم و فهمی ده تا تفاوت این دو را درک نمایم.